POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

1.      Potrivit dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 aplicabil din 25 mai 2018 KEMP Products Line S.R.L.  are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati.

2.      Ce date personale prelucram

Colectam, prelucram si stocam datele personale necesare indeplinirii contractului sau comenzii transmise de dvs., respectiv: nume, prenume, e-mail, telefon.

 

3.      Cum prelucram datele personale

Prelucram datele personale colectate doar pentru scopuri legitime, respectiv in scopul de a indeplini obligatiile contractuale asumate, de ex. pentru livrarea a produselor comandate, a efectuarii reparatiilor produselor in termenul de garantie sau pentru activitatile de service in general,  in scop de marketing, pentru a preveni si combate fraudele sau activitatile de spalare a banilor, etc. Prelucrarea datelor este realizata intodeauna in baza contractelor incheiate cu societatea noastra/ a comenzilor transmise societatii noastre, in baza unor cerinte legale, avand in vedere interesul nostru legitim sau in baza consimtamantului dvs. 

 

4.      Comunicam datele personale catre alti destinatari
 
Comunicam datele personale doar in vederea indeplinirii obligatiilor asumate fata de dvs., respectiv subcontractorilor cu care avem incheiate contracte in acest sens, acestia avand la randul lor obligatia legala de a respecta securitatea si confidentialitatea datelor personale.

 

5.      Cat timp prelucram datele personale  

Vom prelucra datele personale pentru perioada necesara indeplinirii scopului pentru care acestea au fost colectate, in acord cu prevederile legale existente sau in cazul in care prelucrarea acestora este efectuata strict in scopuri pentru care este necesar acordul dvs., le vom prelucra pana la momentul la care dvs. va veti exprima dezacordul in acest sens.

 

6.      Care sunt drepturile tale si cum pot fi exercitate
 
Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor dvs. personale derulate de catre societatea noastra;
 

Dreptul la rectificare – puteti modifica datele personale inexacte sau le puteti completa;
 
 
Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteti solicita stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
 
 
Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
 
 
Dreptul de opozitie – puteti sa va opuneti, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;
 
 
Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
 
 
Dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 
 
Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dvs., il puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
 
7.      Cui va puteti adresa in vederea exercitarii drepturilor dvs.

Pentru exercitarea oricarui drept dintre cele enumerate anterior ne puteti contacta la urmatoarele date de contact:

KEMP Products Line S.R.L.

Bd. Ghencea nr. 43 B, sector 6, Bucuresti, Romania, cod postal 061692

Tel.:0721 267 777, email: i.olteanu@kemp-products.com

Persoana de contact: Olteanu Irina

8.      Cum protejam datele cu caracter personal

Menținem măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizați împotriva distrugerii, pierderii, modificării, divulgării neautorizate sau accesului accidental sau ilegal.

 

9.      Putem modifica declarația noastră de confidențialitate?

Este posibil să modificăm această Politică de confidențialitate din când în când, postând versiunea actualizată a acesteia aici. Vă recomandăm să vizitați frecvent această secțiune pentru informare.
 
 POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.      KEMP Products Line S.R.L.  recunoaste valoarea datelor cu caracter personal ce apartin atat angajatilor proprii cat si clientilor, intreprinzand toate masurile pentru a asigura securitatea si legalitatea prelucrarii acestora, in acord cu prevederile legale in vigoare atat in legislatia nationala cat si la nivel European.

2.      Toate datele cu caracter personal le prelucram cu rspectarea principiilor consacrate de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, astfel, datele cu caracter personal sunt:

(a) prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată („legalitate, echitate şi transparenţă”);

(b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile iniţiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) („limitări legate de scop”);

(c) adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);

(d) exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);

(e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; („limitări legate de stocare”);

(f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate şi confidenţialitate”).

3.      Scopul prezentei politici

Aceasta politica si documentele incheiate in vederea respectarii sale reglementeaza modalitatea in care KEMP Products Line S.R.L.  colecteaza, prelucreaza, stocheaza, transfera si manipuleaza datele personale.

4.      Ce date personale prelucram

Colectam, prelucram, stocam, manipulam si transferam datele personale necesare indeplinirii contractelor individuale de munca, a contractelor  sau comenzii transmise de clientii sau potentialii clienti ai societatii, precum si in vederea oferirii raspunsurilor cu privire la intrebarile adresate de catre potentialii clienti prin intermediul paginii de internet a companiei. Astfel, in functie de scopul colectarii si strict in vederea indeplinirii obligatiilor legale si/sau contractuale colectam date personale constand in informaţiile privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”), direct sau indirect, prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; “

5.      Cum prelucram datele personale

Conform art. 4 pct.2 din Regulamentul GDPR “prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;”

Prelucram datele personale colectate doar pentru scopuri legitime, respectiv in scopul de a indeplini obligatiile contractuale asumate, de ex. pentru livrarea a produselor comandate, a efectuarii reparatiilor produselor in termenul de garantie sau pentru activitatile de service in general,  in scop de marketing, pentru a preveni si combate fraudele sau activitatile de spalare a banilor, etc., pentru a ne indeplini obligatiile legale legate de contractele individuale de munca.

Prelucrarea datelor este realizata intodeauna in baza contractelor incheiate cu societatea noastra/ a comenzilor transmise societatii noastre, in baza unor cerinte legale, avand in vedere interesul nostru legitim sau in baza consimtamantului tau.

6.      Masuri de protectie a procesarii datelor personale

In vederea asigurarii protectiei datelor personale societatea a elaborat politici proprii prin care a explicat persoanelor vizate modalitatea in care procedeaza la nivelul societatii pentru asigurarea drepturilor persoanelor vizate in conformitate cu legislatia aplicabile.

Astfel, sunt intocmite la nivelul societatii documente prin care:

  • persoanelor vizate le este solicitat consimtamantul pentru colectarea, prelucrarea si stocarea datelor personale acolo unde este necesara obtinerea acestuia;
  • angajatii sunt instruiti cu privire la modalitatea de manipulare a datelor personale
  • societatea s-a asigurat ca angajatii si partenerii sai si-au asumat obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor despre care au luat cunostinta in derularea raporturilor de munca, respectiv a contractelor incheiate cu societatea
  • persoanele ale caror date personale ajung in posesia societatii sunt informate cu privire la modalitatea si scopul colectarii, procesarii si stocarii acestora

7.      Masurile de securitate fizica

Toate documentele tiparite care contin date personale sunt pastrate in locuri prevazute cu sisteme de inchidere si siguranta, societatea avand plan de paza intocmit cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Accesul la fiecare computer este restrictionat prin parole cunoscute doar  de utilizatorii acestora si seful sau ierarhic.

Fisierele care contin date personale sunt stocate pe serverele societatii la care accesul este permis angajatilor doar in masura in care acestia trebuie sa-si indeplineasa obligatiile de serviciu si doar acestor persoane.

8.      Modalitatea de solutionare a cererilor cu referire la datele personale

Conducerea societatii va solutiona toate solicitarile in legatura cu datele personale ale clientilor sau angajatilor in termen de max. 15 zile de la primirea acestora.

Orice solicitare referitoare la datele personale se vor adresa societatii la adresa mentionata in prezentul document.

9.      Solutionarea situatiilor de distrugere, pierdere, modificare, divulgare neautorizata sau acces accidental sau ilegal la datele personale

Societatea va anunta deindata autoritatea de supraveghere in situatia in care a identificat un caz de distrugere, pierdere, modificare, divulgare neautorizata sau accesului accidental sau ilegal la datele cu caracter personal care nu a rezultat in urma unor proceduri legale si intentionate ale companiei precum si orice interventie neautorizata asupra acestor date despre care a luat cunostinta.

10.  Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Societatea va prelucra datele cu caracter personal in perioada minima necesara numai in scopul indeplinirii obligatiilor contractuale si legale.

Prezenta politica se poate modifica ori de cate ori societatea considera necesara actualizarea sa in vederea asigurarii unei protectii adecvate a datelor personale, urmand a fi adusa la cunostinta angajatilor societatii.

Data 26.11.2020